top of page
Tysk ruhåret hønsehund.jpg
Jagtformer og jagthunde


Her præsenteres de jagtformer, der bedrives i Danmark, sammen med de mest oplagte tilknyttede grupper af jagthunde.
Listen er ikke endegyldig, da mange racer og individer kan anvendes til flere jagtformer. Den er dog en vigtig rettesnor i forhold til valg af jagthund ud fra ens foretrukne jagtform.

Jagtformer og jagthunde: List

Anstand, pürsch og eftersøg

Schweisshunde
Schweisshunde anvendes til eftersøg efter skuddet. Foruden deciderede schweisshunde kan man anvende korttidsdrivende hunde, støvere, apporterende hunde, kontinentale stående hunde, gravsøgende hunde og stødende hunde.  

Trykjagt

Korttidsdrivende hunde og støvere

Korttidsdrivende hunde og støvere føres i line som støtte til driverne i at trykke vildtet frem. Derudover kan schweisshunde, der er trænet i denne jagtform, samt apporterende hunde, kontinentale stående hunde, stødende hunde og gravsøgende hunde anvendes.

Bevægelsesjagt

Støvere og korttidsdrivende hunde

Støvere og korttidsdrivende hunde driver vildtet rundt i behersket tempo, der giver gode skudchancer. Derudover kan visse kontinentale stående hunde og gravsøgende hunde anvendes.

Drivjagt med riffel

Korttidsdrivende hunde 

Korttidsdrivende hunde driver vildtet frem i behersket tempo og i passende afstand til føreren. Derudover kan der anvendes støvere, kontinentale stående hunde, gravsøgende hunde, apporterende hunde og stødende hunde.  

Støverjagt

Drivjagt med hagl

Korttidsdrivende hunde. Apporterende hunde placeres i skyttekæden.

De korttidsdrivende hunde driver vildtet frem i behersket tempo og i passende afstand til føreren. Derudover kan der anvendes kontinentale stående hunde, gravsøgende hunde, apporterende hunde og stødende hunde.  

Klapjagt

Apporterende hunde 

Derudover kan der anvendes stående hunde, stødende hunde og korttidsdrivende hunde.

Kedeljagt

Apporterende hunde
Samme hunde samt stødende hunde, korttidsdrivende hunde, stående hunde, gravsøgende hunde kan anvendes til at drive kedlen af.

Trampejagt

Apporterende hunde 

Derudover kan der anvendes stående hunde, stødende hunde og korttidsdrivende hunde.

Jagt for stående hund

Jagt for stødende hund

Husmandsjagt/blandet jagt/rough shooting

Apporterende hunde og stødende hunde 

Derudover kan der anvendes stående hunde og korttidsdrivende hunde.

Opfløjsjagt på ænder

Apporterende hunde

Derudover kan der anvendes stående hunde, stødende hunde og korttidsdrivende hunde.

Trækjagt

Apporterende hunde

Derudover kan der anvendes stående hunde, stødende hunde og korttidsdrivende hunde.

Jagt på de ferske vande

Apporterende hunde

Derudover kan der anvendes stående hunde, stødende hunde og korttidsdrivende hunde.

Strandjagt, havjagt og vadejagt i Vadehavet

På disse jagtformer anvendes der ikke jagthunde

Gravjagt

Jagt med fritte

Apporterende hunde anvendes i nogle tilfælde efter skuddet.

Derudover kan der anvendes stående hunde, stødende hunde og korttidsdrivende hunde.

Jagt/regulering af mårhund

Regulering af råger

Apporterende hunde

Derudover kan der anvendes stående hunde, stødende hunde og korttidsdrivende hunde.

Jagtformer og jagthunde: News & Updates
bottom of page