top of page
Stående hunde - Jagthunde - Mathias Vogdrup-Schmidt

Stående hunde

Gruppen af stående hunde inddeles i kontinentale og engelske racer. De kontinentale racer er generelt mere alsidige i deres jagtlige anvendelse, mens de engelske racer, altså pointeren og setter-racerne, oftest er helt specialiseret på jagten på hønsefugle, skovsneppe samt dobbeltbekkasin. Breton er en fransk race, der dog anvendes og går markprøver på linje med de engelske stående hunde.

Kontinentale stående hunde

Engelske stående hunde

Stående hunde på jagt

De stående hunde skal søge bredt og metodisk og tage stand for vildtet, indtil jægeren når frem. På kommando skal hunden rejse vildtet for derefter at forholde sig roligt, så jægeren får frit skud. På efterfølgende kommando apporterer hunden vildtet til føreren. Jagten involverer for de engelske stående hunde typisk vidstrakt åbent land som marker, heder og fjeldheder. De kontinentale stående hunde anvendes i større grad i mere varieret terræn og i skov. Jagten kan foregå enten som enkeltmandsjagt eller som fællesjagter med flere hunde, hundeførere og jægere. På de større jagter er et kendetegn for dygtige stående hunde deres evne til at sekundere. Altså at tage stand for samme fugl eller flok, som en anden hund allerede står stand ved. Hermed udpeges vildtet endnu mere præcist, og hundene ødelægger ikke skudchancerne for hinanden.

Vildtarter, der jages med stående hunde

Hønsefugle som agerhøns og fasaner er de primære mål for jagten i det åbne land, ligesom dobbeltbekkasin på de våde enge. Derudover efterstræbes skovsneppe i skovene og langs levende hegn. De kontinentale racer anvendes desuden også på drivjagt blandt andet og har interesse også for hårvildt. Der ligner deres arbejdsområde nogle gang i højere grad de korttidsdrivende hunde

Lydighedshunde

Alle racer i gruppen kræver grundig og vedholdende lydigheds- og jagttræning, før de kan anvendes på praktisk jagt – særligt på fællesjagter. Man skal derfor være indstillet på dette krævende arbejde med hunden før og sideløbende med hundens jagtlige karriere. Til gengæld får man så også, afhængig af temperament og behov, en specialist eller alsidig jagthund af rang.


Racer

Gammel dansk hønsehund er den eneste nordiske stående hunderace, men der findes et væld af racer fra hele Europa. Gruppen af stående hunde er således også den største gruppe af jagthunde herhjemme. Mange af de racer, der optræder i Danmark, stammer fra den nordvestlige del af Europa. Racer fra Sydeuropa er ofte lige så kompetente på jagten, og det er ofte geografiske årsager og traditioner, der har fordret nogle racer over andre. Ofte ligner racerne også i anvendelse og udseende hinanden ganske meget selv på tværs af lande. Flere racer, der meget sjældent også optræder på dansk jagt, er griffon-korthals, pudelpointer, braque francais, spinone italiano og bracco italiano med flere.

Kontinentale stående hunde - Mathias Vogdrup-Schmidt - jagthunde
Engelske stående hunde - Mathias Vogdrup-Schmidt - jagthunde
Kleiner münsterlander - Mathias Vogdrup-Schmidt - jagthunde
Stående hunde: Text
bottom of page