top of page
  • Mathias Vogdrup-Schmidt

Westfalenterrier

Westfalenterrier er avlet på baggrund af tysk jagtterrier med det formål at have en mere omgængelig hund. Racen ligner således den tyske jagtterrier i anvendelse og mentalitet som korttidsdrivende hund, men uden jagterrierens karakteristiske skarphed, og den er generelt mere afdæmpet. Westfalenterrier søger i sløjfer af 50 til 200 meter fra føreren og holder god kontakt. Drevet varer fra få minutter og op til et kvarter, og ligesom den tyske jagtterrier halser den på fod af hårvildt. Racen egner sig til både små såter og store skovsåter og klarer ethvert terræn. Racen egner sig udmærket til vildsvin, trods begrænset skarphed, og formår ofte at stille svinene.


Westfalenterrier - Jagthund - Mathias Vogdrup-Schmidt
Westfalenterrier


Westfalenterrier som gravsøgende hund mm

Racen fungerer også som gravsøgende hund, hvor skarpheden ”tændes” ved kontakt med ræv, grævling og andre mindre rovvildtarter. Dens temperament gør, at den ofte er bedre egnet som ræveudsmider end som forligger på grævlingejagt, og den arbejder dristigt men intelligent. Den arbejder også gerne i vand og kan derfor anvendes som apporterende hund her, samt fra land.

Racen viser i kraft af sin store vildtinteresse, intelligens og afdæmpede facon også udmærkede evner som eftersøgningshund. Den er grundig på eftersøg, og selvom den er for lille til at trække større vildt ned, formår den ofte at stille vildtet i stedet.

Racen er først for nyligt introduceret herhjemme, men spås at vinde indpas på dansk jagt i de kommende år.
Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page