top of page
  • Mathias Vogdrup-Schmidt

Engelsk setter

Engelsk setter er en middelstor stående hund og blandt de hurtigste og mest udholdende racer i gruppen. Den har et meget stort søg og er velegnet til de åbne vidder, som blandt andet landbrugslandet herhjemme tilbyder. Søget er ofte så stort, farten så høj og reaktionen på fært så bestemt, at hunden næsten vender i luften for at tage stand og udpege fuglen for føreren. Racen er derfor helt i sit es i det åbne agerlandskab. Den har mange steder ry for at have det mest æstetisk appellerende udtryk under søget, og den er blandt de mest almindelige stående hunderacer verden over.


Engelsk setter - Jagthund - Mathias Vogdrup-Schmidt
Engelsk setter

Engelsk setter er en specialist

Racen er glad for vand og apporterer velvilligt fra både land og vand, selvom den er mindre brugt som apporterende hund end de kontinentale stående hunderacer. Racen er avlet til at væreen ægte specialist, og mange fastholder dette i træningen og anvendelsen. Hermed får man også en uovertruffen stående hund for jagt på primært hønsefugle, men også dobbeltbekkasiner. Racen anvendes også i stor stil til jagt på skovsneppe i åben skov, hegn og krat, hvor den formår at tilpasse sit søg til terrænet.


I blandt andet Norge er racen umådelig populær til jagt på rype på fjeldet, og den er hårdfør og udholdende nok til at afsøge såvel stubmarker som store hedeområder herhjemme.

Racen har i mindre grad end den irske setter været præget af avl til selskabshunde, men man skal alligevel være opmærksom på at udse sig jagtlinjerne, hvis man overvejer køb af denne race.


For mere om jagt og jagthund - følg mig på Facebook: Jæger og forfatter Mathias Vogdrup-Schmidt | Facebook
Kommentare


Post: Blog2 Post
bottom of page