top of page
  • Mathias Vogdrup-Schmidt

Breton

Breton er den mindste race i gruppen af de stående hunde, uden dog at dette har betydning for racens jagtlige egenskaber. Den er energisk og ivrig og har en stålsat vilje til at finde fugle for sin fører. Racen anvendes med held i såvel åbent terræn som i skov og vådområder, hvortil den selvstændigt formår at tilpasse sit søg. Den søger metodisk, sikkert og fuldt på højde med de engelske racer, tager fast stand for vildtet og er en effektiv apportør efter skuddet.


Breton - Jagthund - Mathias Vogdrup-Schmidt
Breton

Racen er en klassisk stående hund med stor interesse for fuglevildt, mens dens interesse for hårvildt ikke er så udtrykt. Mange jægere med forkærlighed for jagt på skovsnepper anvender den ofte til jagt efter disse i åbne skove, plantager og langs levende hegn. Den synes, ligesom mange engelske settere, at have en særlig interesse i denne flygtige vildtart.


Breton på andre opgaver

Racen er en fuglespecialist og anvendes ikke til jagt på hårvildt. Racens størrelse og kortere søg gør den mere effektiv end de øvrige engelske stående hunderacer i bevokset og svært fremkommeligt terræn. Dertil jager den også gladeligt på våde enge efter dobbeltbekkasin og apporterer også uforbeholdent fra vand.

Racen anvendes i højere grad end de øvrige engelske stående hunde også som apporterende hund, men i mindre udstrækning end de kontinentale racer. På trods af den relativt fine pels er racen hverken sart eller kuldskær og jager ufortrødent på ethvert jagtterræn, den møder. Racen egner sig under danske forhold særdeles godt for jægeren, der selvstændigt eller med få kammerater afsøger mindre revirer. Følg mig på Facebook: Jæger og forfatter Mathias Vogdrup-Schmidt - Startside | FacebookComments


Post: Blog2 Post
bottom of page