top of page
  • Mathias Vogdrup-Schmidt

Pointer

Pointer, også kaldet engelsk pointer, er den kraftigste og mest robust byggede blandt gruppen af engelske stående hunde. Udtrykket adskiller sig betydeligt fra setter-racerne, men funktionen på jagt er overvejende den samme. Det store søg foregår altid i hurtig galop, og racen søger ligesom setterne med højt løftet hoved. Racen har medfødte evner for sin faste stand, og evnerne for sekundering er ligeledes medfødte. Den har en stærk vilje til at apportere efter skuddet.


Racen har trods sit robuste ydre et tilpasset greb om vildtet ved apportering. Racen er, ligesom de engelske setter-racer, imponerende dygtig som stående hund, og mange hundeførere får fornemmelsen af snarere at være partner med hunden end fører for den. Mange værdsætter de samme racer for deres æstetiske udstråling særligt under jagten.


Pointer - Jagthund - Mathias Vogdrup-Schmidt
Pointer

Pointer som apportør mm

Racen apporterer velvilligt fra både land og vand, men apporteringsevnerne er ikke så stærke som for eksempel hos retriever-racerne. Racen er dog robust nok til at affange selv anskudt råvildt og skarp nok til endda at stille anskudt større hjortevildt. Racen er specialiseret til jagt som stående hund, og de fleste fastholder dette ensidede fokus med god grund. Pelsen er kort og yder ikke megen beskyttelse med vejrliget og i koldt vand. Dette er underordnet på jagten over jorden, og racen er ikke kuldskær, men den er ikke velegnet til rent og gentaget apporteringsarbejde i koldt vejr og vand. Dette er også retriever-racerne specialitet.
Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page