top of page
  • Mathias Vogdrup-Schmidt

Foxterrier

Foxterrier forekommer i en ruhåret og en glathåret udgave, hvoraf den glathårede er den mest almindelige til jagt. Racen er livlig og fremstår altid opmærksom og fuld af energi. Som navnet antyder, er racen fremavlet til rævejagt under jorden, og den er stadig udmærket til formålet og bruges hovedsageligt til dette. Racen er rovdyrsskarp og modig og arbejder energisk ved graven, og den er god til at tilpasse sin adfærd efter modstanderes. Den er i højere grad end de øvrige britiske terrierracer fremavlet med blik for den æstetiske fremtoning også, hvorfor dens kække ansigt er klassisk og velkendt for mange.


Foxterrer - Jagthund - Mathias Vogdrup-Schmidt
Foxterrier, glathåret

Foxterrier er mere end en gravsøgende hund


Ligesom Parson Russell terrieren gør racens relativt længere ben, at den ikke følger så hurtigt efter ræven ud af graven med de fordele, det indebærer. Den anvendes også til jagt på grævling i udlandet og andre mindre rovvildtarter.


De forholdsvis lange ben gør også racen velegnet som halsende hund på drivjagt efter hårvildt, selvom man ikke kan forvente samme konsekvente halsen som fra de kortidsdrivende hunde. Søget er bredere og hurtigere end de mere kortbenede terrier-racers, og racen udmærker sig både i små og større terræner. Racen bruges endda også af og til ved eftersøg, selvom den er for lille til at trække større vildtarter ned. Ved sin skarphed og adræthed formår den dog ofte at stille vildtet.Foxterrier, ruhåret - Jagthund - Mathias Vogdrup-Schmidt
Foxterrier, ruhåret

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page