top of page
  • Mathias Vogdrup-Schmidt

Jagtordbog

En jagtordbog er en oversigt over jagtsproget og ordforrådet for de indviede i jagtens stier, og ligesom ethvert andet sprog er det under evig forandring. Nogle gammelkendte ord forbliver i sproget i generationer eller endda århundreder, og jægerne kan efterhånden helt miste fornemmelsen for deres oprindelse. Tidligere tiders almindelige fældefangst i Danmark af snart sagt alt slags vildt havde et vidtfavnende ordforråd tilknyttet sig. ”Done”, ”recke” og ”bærse” er blot nogle eksempler herfra, der for længst er udgået fra jægernes ordforråd. Låneord fra udlandet har været og er stadig almindeligt forekommende. Andre ord kommer til som erstatninger eller for at betegne nye jagtlige muligheder og tilgange til vildtforvaltning.”Knæk og bræk” er nu til dags den gængse hilsen til jægeren om en vellykket jagt selv for mange ikke-jægere. ”Arme og ben brækken” var en tidligere udgave af samme hilsen. Jagtsproget veksler mellem ofte besynderlige benævnelser, der er helt uden mening for den uindviede, og specifikke fagtermer anvendt i bøssemagerens værksted og lånt fra biologi, skovbrug og landbrug. Blandt disse findes helt regionale eller endda lokale betegnelser eller benævnelser.


Jagtsproget er dynamisk - også i en jagtordbog


Nogle vendinger består, men ændrer betydning og anvendelse gennem årene. ”Hårvildt” var tidligere en fællesbetegnelse for vildt, hvis kød blev anvendt til spisning hjemme i køkkenerne, i modsætning til ”pelsvildt”, der blev eftertragtet for bælgens, altså skindets, skyld. Senere var det en betegnelse for råvildt, hare og ræv sikkert fordi det var de mest almindeligt forekommende vildtarter, man kunne forvente at møde under jagt foruden fuglevildt. I dag benævnes alle vilde pattedyr ofte som hårvildt, men nogle steder fastholder man tidligere betegnelser. Der findes derfor heller ikke et facit for jagtsproget og en jagtordbog, hvilket selv garvede jægere skal være opmærksomme på, når de gæster nye jagtmarker.


Jagtudstyr
Jagtudstyr

Jægerlatin


Jægerlatin er en anden betegnelse for jægerens særlige ordforråd, og i min nudanske udgave af en jagtordbog: Nudansk Jægerlatin har jeg stræbt efter at samle de ord og vendinger, der anvendes på dansk jagt i dag, og som bruges af jægere, som de er flest. Jeg har derfor udeladt forældede udtryk som for eksempel ved fældefangst af vadefugle, men fastholdt andre, der fortsat anvendes, om end af en begrænset skare. For historiske optegnelser henvises til ældre jagtlitteratur. Ligeledes inddrages vildtets anatomi, våbenkonstruktioner med videre kun på et niveau, der er praktisk anvendelig viden under jagt i Danmark.


Den betydelige dynamik i jagtsproget bevirker, at en optegnelse som denne næppe vil være fuldstændig, og enhver tilføjelse eller nuancering vil blive modtaget med stor taknemmelighed. Kontakt mig gerne her.


Nudansk Jægerlatin kan købes i din jagtbutik, i boghandlere og direkte fra mit forlag Indblik.


Følg mig på Facebook: Jæger og forfatter Mathias Vogdrup-Schmidt | Facebook og som redaktør på Mit Jagtblad.


Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page