top of page
  • Mathias Vogdrup-Schmidt

Gammel dansk hønsehund

Gammel dansk hønsehund er en robust og afdæmpet stående hund i forhold til mange af de øvrige stående hunderacer. Den arbejder med snuden forholdsvist lavt over jorden, selv sammenlignet med de andre kontinentale stående hunde. Dette sænker farten, men gør til gengæld søget grundigere, og racen arbejder metodisk og sikkert. Den kan derfor med fordel anvendes både i mark og skov herhjemme, mens den ville være mindre oplagt til jagt på de vidtstrakte og vildtfattige fjelde i vores nordiske nabolande. Her kommer setter-racerne mere til deres ret. Racen er kendt for at have en usædvanligt god lugtesans sammenlignet med de andre stående hunderacer, hvilket kommer til udtryk i dens effektivitet både på søget og ved eftersøg.Gammel dansk hønsehund - Jagthund - Mathias Vogdrup-Schmidt
Gammel dansk hønsehund

Gammel dansk hønsehund på anden jagt

Gammel dansk hønsehund har stor apporteringsvilje og kan derfor også anvendes som apporterende hund. Den nyder samarbejdet med sin fører og holder oftest god kontakt uden tendens til at strejfe omkring. Dens optræden i terrænet er derfor altid stilfærdig, og den er en oplagt race til mindre terræner. Racen er tidligere beskrevet som ”en labrador, der tager stand”.

Racens fysiske tyngde, grundighed og rolige ageren gør den også til en værdsat eftersøgnings- hund på klovbærende vildt. Den arbejder koncentreret og besindigt på sporet, men kan stadig hetze, affange og trække større vildt ned med den kraft, det kræver. Racen optræder derfor også i lille antal i Schweissregistret.

Gammel dansk hønsehund i hjemmet

Racen er på alle måder en mere afdæmpet race i forhold til de øvrige stående hunderacer. Den er altid glad og samarbejdsvillig og stærkt socialt anlagt i relation til sin fører og familie. Den har stor tålmodighed over for børn og er omgængelig med andre hunde. Følg med i min blog om jagthunde via Facebook: Jæger og forfatter Mathias Vogdrup-Schmidt - Startside | FacebookComments


Post: Blog2 Post
bottom of page