top of page
  • Mathias Vogdrup-Schmidt

Bayersk bjergschweisshund

Bayersk bjergschweisshund er specialist i eftersøgningsarbejde efter klovbærende vildt. Racen er lettere og mere adræt end hannoveransk schweisshund, hvilket er en fordel i bjergrige og uvejsomme områder. Sådanne forhold, der kunne være udslagsgivende for valg af race, findes næppe i Danmark. Der er også betydelige overlap i størrelser og bygning på tværs af de to racer. Racens større fremkommelighed i terrænet medvirker til, at den også bruges som drivende hund i vores nabolande.


Bayersk bjergschweisshund - Jagthund - Mathias Vogdrup-Schmidt
Bayersk bjergschweisshund

Bayersk bjergschweisshund er en specialist


Racen arbejder engageret og selvstændigt på sporet og er udholdende uanset distancen og vejrliget. Som enhver anden eftersøgningshund skal den i timevis kunne arbejde roligt og koncentreret for derefter at kunne hetze og afslutte jagten eller være skarp nok til at stille vildtet, indtil hundeføreren når frem. Racen har en dyb og markant halsen ved et stillet dyr. Mange individer fungerer desuden som enten totverbeller eller bringselapportør/totverweiser.


Racen er som eftersøgningsspecialist på alle måder avlet til netop denne disciplin, og man skal derfor ikke forvente at kunne optræne andre færdigheder hos den. Det ville stride imod selve hundens instinkt og væsen. Sporsikkerheden og skarpheden over for vildtet gør som nævnt, at den i andre lande også anvendes som drivende hund på linje med støverne. Dette kræver dog så store revirer, at det næppe vil være en mulighed ret mange steder i Danmark. Racen er derfor kun velegnet for hundeførere med eftersøg for øje.


댓글


Post: Blog2 Post
bottom of page