• Mathias Vogdrup-Schmidt

Hvilken jagthund skal jeg vælge?


Hvilken jagthund skal jeg vælge?


Det er et spørgsmål mange kommende og nuværende jagthundeejere stiller sig selv, når de tænker på de kommende års jagter og muligheder. Og det kan være et vanskeligt valg.


Jagthunde er uløseligt forbundet med jagten i Danmark og har altid indgået i mange af jagtens discipliner og facetter. De foretrukne racer har været forskellige over tid og har været tilpasset de eksisterende jagtmuligheder. Dertil har udvikling og udbredelse af fangst- og jagtredskaber spillet en afgørende rolle for hundenes opgaver og anvendelse på jagt.


Ved valg af jagthund er der mange overvejelser og hensyn, der skal tages. Først og fremmest skal man afklare beskaffenheden af de terræner, man har til rådighed. Og hvor ofte man reelt har mulighed for komme afsted på jagtens stier. Alle jagthunde kræver stimulering og jagtligt brug hele livet igennem og bør kun anskaffes af aktive jægere og hundeførere. Dernæst skal man opgøre, hvilket vildt der er jagtbart, og dets bestandsstørrelser på sine revirer.


Meget afhænger desuden også af hundeførerens eget temperament. Nogle racer kræver daglig og vedholdende træning. Ligeledes arbejder de samme racer i tæt samarbejde med og på kommando af føreren. Andre racer er langt mere selvstændige på jagten og har således mindre kontakt til føreren. Racerne anvendes på vidt forskellige måder og giver vidt forskellige jagtoplevelser. Meget i valget af jagthunderace afhænger derfor af hundeførerens personlighed.


Min blog handler om de forskellige grupper af jagthunde og giver beskrivelser af racerne, som jeg håber, kan være en hjælp til dig om, hvilken jagthund du skal vælge.


Knæk og bræk!


Mathias Vogdrup-Schmidt


Følg mig på Facebook: Jæger og forfatter Mathias Vogdrup-Schmidt - Startside | Facebook